Tietosuojaseloste

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen Creatore.fi ei edellytä rekisteröitymistä. Creatore.fi pyytää sinulta vain tilauksen toimittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin halutessasi rekisteröityä Creatore, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Creatore asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla asiakastililläsi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi tilaukset.

Voit myös halutessasi liittyä Creatore -verkkokaupan asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustasi saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiisi. Hyväksyt tuolloin sen, että Creatore kerää yhteystietosi asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä omassa markkinoinnissaan.

Yksityisyys ja tietosuoja

Creatore -verkkokaupan asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan tallenna
pankkiyhteystietojasi tai luottokorttitietojasi.

Rekisterinpitäjä

Eventumo Oy  
(Y-tunnus: 3011846-4)
www.creatore.fi
Viinikankatu 47
33800 Tampere
Puhelin: 044 976 9164
Sähköposti: milla@creatore.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA

Lindroos Milla
Puhelin: 044 976 9164
Sähköposti: milla@creatore.fi

REKISTERIEN NIMET

Creatore asiakasrekisteri ja tilaustiedot, sekä Creatore uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Creatore asiakkaaksi, tehnyt tilauksen Creatore:lta tai tilannut Creatore:n uutiskirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Creatore -verkkokauppa kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Creatore –verkkokaupan välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin asiakkaan oma suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus on Creatore -asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Creatore toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Creatore omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen milla@creatore.fi tai rekisterinhoitajalle (Milla Lindroos) numeroon 044 976 9164.

REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakas- ja tilausrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

HUOM! Creatore ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Creatore:n tietojärjestelmissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Creatore ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Creatoresta lähtevät paketit ja näissä olevat henkilötiedot kuten nimi ja osoitetiedot näkevät maksujen vastaanottaja, pakettien pakkaaja (henkilökuntamme), sekä pakettien toimittaja, ja kirjanpitäjämme.

REKISTERIN SUOJAUS

Creatore -asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sekä henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.